அஜ்ஜி ராஜ்

Fruit Stall

அம்மா என்னை பழம் வாங்கி வரச் சொன்னாங்க. இந்த கடையில் என்னென்ன பழங்கள் இருக்கின்றன என்று கண்டுபிடித்து கமெண்ட்ஸ் பகுதியில் சொல்லுங்க குட்டீஸ்… அஜ்ஜி ராஜ்மேலும் படிக்க…