நம் தோழன்

grebe2

அங்கிங்கெனாதபடி எங்கும் காணக் கூடிய பறவைகளில் நீர் பறவைகளும் ஒன்று. அப்படிப்பட்ட நீர்ப் பறவைகளின் ஒன்றுதான் சிறிய முக்குளிப்பான் எனப்படும் லிட்டில் கிரீபி (Little Grebe)மேலும் படிக்க…

hoop

ஒருவரை பார்க்கும்போது அவர் ஒரு தொப்பியோ கிரீடமோ தலையில் சூடியிருந்தால் அது நம்மை எளிதில் கவர்ந்து விடும் அல்லவா? இப்படி பறவைகளிலும் சிலவற்றிற்கு அழகான கவர்ச்சிகரமான கிரீடம் அல்லது சிகை அலங்காரம் (crest) உண்டு. அத்தகைய சிகையலங்காரம் கொண்ட ஒரு பறவைதான் கொண்டலாத்தி. நாம் எழுதில் பார்க்கக்கூடிய சேவலுக்கு கூட இத்தகைய அமைப்பு உண்டே என்று கேட்கலாம்… ஆனால் அது ஒரு வகையான ஜவ்வினால் ஆனது. கொண்டலாத்திக்கு இருப்பது இறகுகளின்மேலும் படிக்க…

spot duck

இந்த முறை நாம் பார்க்கப் போகும் பறவை Indian spot billed duck எனப்படும் புள்ளி மூக்கு வாத்து. இதன் அறிவியல் பெயர் Anas poecilorhyncha.மேலும் படிக்க…

WhatsApp Image 2022 05 13 at 9.12.59 AM

இந்த முறை நாம் பார்க்கப் போகும் பறவை Brahminy Kite என்று ஆங்கிலத்தில் அழைக்கப்படும் செம்பருந்து பற்றி. இதன் அறிவியல் பெயர் Haliastur indus என்பதாகும்.மேலும் படிக்க…

wagtail 1

வால் ஆட்டுவதையே பழக்கமாக வச்சிருக்கிற ஒரு பறவை பற்றித் தெரியுமா?. இந்த முறை அப்படி ஒரு வகையான வாலாட்டிக்குருவி பற்றிப் பார்க்கலாம்மேலும் படிக்க…

Flying bird

இந்த மாதம் நாம பாக்க போற பறவை பனங்காடை என்று அழைக்கப்படும் இந்தியன் ரோலர். இதற்கு நீலகண்டப் பறவை அப்படின்னும் ஒரு பேரு உண்டு. இதன் அறிவியல் பெயர் Coracias benghalensis. மேலும் படிக்க…

Flamingo 1

பெரிய பூ நாரை என்று அழைக்கப்படும் Greater flamingo, உயரப் பறக்கக் கூடிய பெரிய பறவைகளில் ஒன்று.  ஆனால், காற்றில் பட படக்கும் இதன் சிறகுகள், விரிந்த பூவின் இதழ்களைப் போல இருக்கும்.மேலும் படிக்க…

1512px Cattle egret near Chandigarh

கின் நிறம் மஞ்சள்.  இனப்பெருக்கக் காலத்தில் இதன் தலை, கழுத்து, முதுகு ஆகிய பகுதிகளில், மஞ்சள் நிற இறகுகள் காணப்படும்.மேலும் படிக்க…