நம் தோழன் (Page 2)

ஆங்கிலத்தில் weaver bird என்று அழைக்கப்படுகிற தூக்கணாங்குருவி, இந்திய துணக்கண்டத்திலும் , தெற்காசிய நாடுகளிலும் பரவலாக காணப்படுகின்றனமேலும் படிக்க…

செம்போத்து, செண்பகப் பறவை என்று மேலும் சில பெயர்களால் அழைக்கப்படும் இப்பறவை ஆங்கிலத்தில் “ Greater coucal/ Southern coucal” என்று அறியப்படுகிறது. இருசொற் பெயறீடு (அறிவியற்பெயர்) Centropus sinensis.மேலும் படிக்க…

ஆங்கிலத்தில் Rufous treepie என்று அழைக்கப்படும் இப்பறவை காக்கை இனத்தை சேர்ந்தது. இதன் இருசொற் பெயறீடு (அறிவியற்பெயர்) Dentrocitta vagabunda என்பதாகும்.மேலும் படிக்க…

சிட்டு கடந்த இரண்டு மாதங்களாக டைனோசர் கதை சொல்ல வராததால் அதற்கு என்ன ஆயிற்றோ என்ற கவலையில், சிறுவர்கள் ஆழ்ந்திருந்தனர்.மேலும் படிக்க…

இரவுப் பறவைக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு ஆந்தை. பெரும்பாலான ஆந்தை இனங்கள் பகலில் ஒய்வெஎடுத்து இரவில் வேட்டையாடும் பழக்கம் கொண்டவைமேலும் படிக்க…

குழந்தைகளே! பறவைகள் பலவிதம்! ஒவ்வொன்றும் ஒரு விதம்! இம்மாதம் உங்களுக்கு அறிமுகமாகும் பறவையின் பெயர் மரங்கொத்தி. மரத்தினைக் கொத்துவதால் இது காரணப்பெயர்.மேலும் படிக்க…