மியாவ் மியாவ் பூனைக்குட்டி

மீசைக்காரப் பூனைக்குட்டி

மீனைத் தின்னும் பூனைக்குட்டி

வெண்ணெய் திருடும் பூனைக்குட்டி  (மியாவ்)

புலியின் வம்சம் பூனைக்குட்டி

எலியைப் புடிக்கும் பூனைக்குட்டி

வெள்ளை மஞ்சள் பூனைக்குட்டி

வெளையாட்டுத் தோழன் பூனைக்குட்டி (மியாவ்)

கருப்பு வெள்ளை பூனைக்குட்டி

கருத்தைக் கவரும் பூனைக்குட்டி

மதிலு மேல பூனைக்குட்டி

குதிக்கும் பக்கம் யாரறிவார்!!?” (மியாவ்)

guest
6 கருத்துகள்
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments