ஸ் தங்க நிர்மலா

இல்லம் தேடி கல்வி தன்னார்வலர்.  பள்ளி கல்வி பாதுகாப்பு இயக்கம்.  

கீழ்ப்பட்டமுடையார்புரம்  ,தென்காசி மாவட்டம்

thuravi 5

நேரம் , பணம் , வார்த்தைகள் இவை மூன்றையும் சரியாக பயன்படுத்தி நம் வாழ்விலும் வெற்றி என்னும் கனியை பெறுவோம் . மேலும் படிக்க…