#1. தாமிரபரணி நதியை பொரு__ என்பார்கள்

#2. சு__ - மலைகளில் காணப்படும் ஒருவகை நீர்நிலை

#3. உழவுக்கும் தொழிலுக்கும் வந்த__ செய்வோம் என்றான் பாரதி

#4. படையைத் தா__ என்பர்

#5. __னிடால் - இந்திய சுற்றுலா தளம்

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments