ன் பெனும் கவிதை, அம்மா!

ல் போல், அரவணைத் திடுவாள்

டுப்பில் சுமந்தே, சோறூட்டும் அன்னைக்கு

டில்லை இவ்வுலகில், வேறு யாரும்!

ன்னால் முடியும் தம்பி யென்று

க்கம் தந்து, உயர்த் திடுவாள்

ன்னை மேலே ஏற்றி விட்டு

ணிப் படியாய், நின் றிடுவாள்

ப்பசி மழையின் சாரல் அம்மா!

ரு பொழுதும் சோர்ந் திடாமலே

ய் வின்றி உழைத் திடுவாள்

ஒளவைத்தமிழ் போல், என்றும் வாழ்க!

தே என் வாழ்நாள் ஆசை!

guest
2 கருத்துகள்
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments