#1. கடையேழு வள்ளலுள் ஒருவர் வல்வில் ஓ__

#2. சில்கா ஏ__ ஒரிசாவிலுள்ளது

#3. கைத்த__

#4. எட்டுத்தொகை நூல்களுள் ஒன்று ப__பாடல்

#5. ஏழைக்கு மற்றொரு பெயர் - வ__யவர்

Finish

முடிவுகள்

-
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments