காக்கா நல்ல காக்கா

கருமை நிறக் காக்கா

கரைந் துண்ணும் காக்கா

கூடி வாழும் காக்கா

கம்பிக் கூடு கட்டிடும்

கழிவுகளைத் தின்றிடும்

சூழல் தனைக் காத்திடும்

அண்டி நம்மை வாழ்ந்திடும்

அன்னம் நிதமும் அளித்தே

அன்பைக் காட்டு பாப்பா

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments