#1. சி__மை - பெருமைக்கு எதிர்ச்சொல்

#2. ஆ__ - நதியின் இன்னொரு பெயர்

#3. இ__ம்பு - ஓர் உலோகம்

#4. சி__த்தை - ஒரு காட்டு விலங்கு

#5. ப__ந்து - ஒரு பறவை

Finish

முடிவுகள்

-
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments