#1. ஆ__ - நதியின் இன்னொரு பெயர்

#2. ப__ந்து - ஒரு பறவை

#3. இ__ம்பு - ஓர் உலோகம்

#4. சி__த்தை - ஒரு காட்டு விலங்கு

#5. சி__மை - பெருமைக்கு எதிர்ச்சொல்

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments