#1. நா..... - ஒரு பறவை

#2. திருக்குறள் ஓர் உலகப் பொது ம......

#3. தாம....... - நம் தேசிய மலர்

#4. பழையா.....‌- பொன்னியின் செல்வன் கதையில் வரும் அரண்மனையின்‌பெயர்

#5. புளிய...... - ஓர் எல்லையோர ஊர்

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments