#1. விவசாயத்தில் பயன்படுத்தும் கருவி : க___க் கொத்தி

#2. குமரி மாவட்ட ஊர் : தக்க__

#3. நெல்லை மாவட்ட நகரம் : பா___யங்கோட்டை

#4. நரி ஊ___யிடும்

#5. திண்டுக்கல் மாவட்ட சுற்றுலாத்தளம் : சிறும___

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments