#1. அரபு நாடுகள் எண்ணெய் வ__ம் மிக்கவை

#2. தூத்துக்குடி உப்ப__த்திற்கு பெயர் பெற்றது

#3. வாசனைமிக்க மலர் தா__ம் பூ

#4. ஒரு வனத்துறை பதவி வனக்காப்பா__ர்

#5. வயலை க__னி என்றும் சொல்லலாம்

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments