#1. செடி வளர பயன்படுவது - உ__ம்

#2. ஒரு வகையான நீர்ப்பரப்பு - கு__ம்

#3. வயலுக்கு மறு பெயர் - க__னி

#4. பிறருக்கு தீங்கிழைக்காமல் இருப்பது - அ__ம்

#5. ஆற்றின் குறுக்கே கட்டுவது - பா__ம்

Finish

முடிவுகள்

-
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
1

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments