#1. வாசனையை ம___ம் என்பார்கள்.

#2. பாரதிதாசனின் பெயர் க____க சுப்புரத்தினம்

#3. நேர்மையை நா____யம் என்றும் கூறலாம்.

#4. மகாபாரதத்தில் வருபவர் கர்____ன்

#5. எடையைக் க___ம் என்பார்கள்.

finish

Results

guest
1 கருத்து
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments