#1. புகழ் பெற்ற நாட்டுபுறக்கலை க__காட்டம்

#2. பால் தரும் மாடு க__வை மாடு

#3. விளக்கில் ஒரு வகை - ச__விளக்கு

#4. பறவைகளில் மட்டுமே இருப்பவை இ__குகள்

#5. ஒரு சிறு தானிய வகை - வ__கரிசி

finish

Results

guest
1 கருத்து
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments