#1. ஒரு சிறு தானிய வகை - வ__கரிசி

#2. விளக்கில் ஒரு வகை - ச__விளக்கு

#3. பறவைகளில் மட்டுமே இருப்பவை இ__குகள்

#4. பால் தரும் மாடு க__வை மாடு

#5. புகழ் பெற்ற நாட்டுபுறக்கலை க__காட்டம்

Finish

முடிவுகள்

-
What’s your Reaction?
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
1

+1
2

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
1
+1
2
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest
1 கருத்து
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments