#1. ப__பசை - அன்றாடம் உபயோகிக்கும் பொருள்

#2. த__கை - ஒரு உறவுமுறையின் பெயர்

#3. ச__சிகை - பத்திரிகையைக் குறிக்கும் பெயர்

#4. கு__று - ஒரு சிறிய மலை

#5. சுண்__ல் - பயறு வகைகளை கொண்டு செய்யப்படும் ஒரு சிற்றுண்டி

Finish

முடிவுகள்

-
What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
What’s your Reaction?
+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

What’s your Reaction?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Subscribe
Notify of
guest
6 கருத்துகள்
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments