பூந்தோட்டத்துக்குப் போன குட்டி பட்டாம்பூச்சிக்கு எந்த பூ பேரும் தெரியலை. கட்டத்துக்குள் ஒளிந்திருக்கும் பூக்களைக் கண்டுபிடிச்சி பட்டாம்பூச்சிக்கு உதவி செய்றீங்களா!!😊😊

தாம்மைராபாமுல்லை
சொடுலைதி
ரைருவைறைமாகா
ண்கினால்லி
நிசெவியாசுபாமோணு
வாஜாரோவோகேறாள்
தைபூபொபேசீலுசிவா
காசெம்ருத்திமா

guest
1 கருத்து
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments