#1. தடவும் மருந்தை தை__ம் என்பார்கள்

#2. பறவைகளின் இடம்பெயர்வு வ__சை

#3. பழங்கால தற்காப்பு கலை க__ரி

#4. வைக்கோல் குப்பையை கூ__ம் என்பார்கள்

#5. பாத்திரத்தை க__ம் என்பார்கள்

Finish

முடிவுகள்

-
What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
What’s your Reaction?
+1
1

+1
0

+1
0

+1
0

+1
0

+1
1

What’s your Reaction?
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
1
guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments