#1. 1. வா__ - வாணர சேனையின் தலைவன்

#2. 4. க__னி - வயலின் மறுபெயர்

#3. 2. கோ__ - வீட்டில் வளர்க்கப்படும் பறவை

#4. 3. பூ__ - காலைச் சிற்றுண்டி

#5. 5. தி__ - ஒரு சிறுதானியம்

finish

Results

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments