வண்ணத்துப்பூச்சி பறக்குது!

வண்ணம் கண்ணைப் பறிக்குது!

சிறகை மெல்ல அசைக்குது!

சருகைப் போல மிதக்குது!

அங்கும் இங்கும் அலையுது!

அழகுப் பூவில் அமருது!

தேனை உறிஞ்சிக் குடிக்குது!

உறிஞ்சு குழலைச் சுருட்டுது!

சன்னச் சிறகை விரிக்குது!

விரித்து விரித்து மூடுது!

வண்ணம் காட்டி மயக்குது!

வா வா என்று அழைக்குது!

சின்னப் பொண்ணு துரத்துது!

முன்னால் முன்னால் பறக்குது!

மின்னல் போல மறையுது!

மீண்டும் தோன்றி சிரிக்குது!!!

guest
0 கருத்துகள்
Inline Feedbacks
View all comments